کد آوای انتظار ناشنوا همراه اول ویژه ناشنوایان

کد آوای انتظار ناشنوا همراه اول ویژه ناشنوایان
یکی از خدماتی که هاناپ در اختیار ناشنوایان قرار داده است، فعال کردن آه...