استارتاپ در حوزه هوش مصنوعی

استارتاپ در حوزه هوش مصنوعی
استارتاپ در حوزه هوش مصنوعی، یک شرکت نوپا است که در زمینه استفاده از ت...